Annons
Innehåll från EnergiEngagemang

Ny tjänst ger fastighetsägare betalt för sina outnyttjade tak

Fredric Blommé Sekund, vd på Solare Nordic.

Behovet av el ökar stadigt och i takt med det växer även intresset för solceller. Samtidigt finns många stora tak runt om i Sverige som står helt outnyttjade, bland annat lager- och logistikfastigheter där golvet är det naturliga användningsområdet. Men nu kan fastighetsägare även tjäna pengar på taken – genom att hyra ut dem till solceller.

EXTERN LÄNK: Läs mer: Så hyr du ut ditt tak

Sverige har en yta på 41 miljoner hektar, varav tre procent är bebyggd eller anlagd. En stor del av dessa, drygt 1 miljon hektar, består av tak, vilket innebär stora möjligheter att anlägga solceller och producera grön förnybar el.

Men många fastighetsägare saknar det kapital som krävs för att investera i solceller. Det är ett problem som EnergiEngagemang, en av Sveriges ledande aktörer inom solceller och energilagring, har stött på genom åren – och även hittat en lösning på.

Solpaneler utan egen investering

För cirka ett och ett halvt år lanserade företaget Sol-som-tjänst tillsammans med sitt dotterbolag Solare Nordic. Konceptet gör det möjligt för fastighetsägare att sätta solceller på sin anläggning – utan att själva betala en enda krona. Istället upplåter fastighetsägaren sitt tak till Solare Nordic. Därefter projekterar och bygger EnergiEngagemang solcellsanläggningen medan Solare Nordic äger den och ansvarar för driften.

– Vi skriver oftast avtal på tio till femton år och under den tiden köper fastighetsägaren billig och grön el från oss för att driva sin verksamhet. En fin detalj är nämligen att elen inte slussas ut i elnätet, vilket innebär att man slipper den höga nätavgiften och kan få ner priset på elen rejält, säger Fredric Blommé Sekund, vd på Solare Nordic.

– Får vi sedan ett överskott på el, till exempel under sommaren eller på helger, kan vi antingen lagra den i ett batterilager för senare användning eller slussa ut på nätet för försäljning.

Hyr ut ditt tak – Klirr i kassan

EnergiEngagemang och Solare Nordic har även identifierat andra behov längs vägen.

Fastighetsägare med riktigt stora och platta tak, till exempel lager- och logistikanläggningar, har oftast en låg energiförbrukning i förhållande till sin storlek. Om de dessutom hyr ut fastigheten till andra verksamheter ser de sällan någon lönsamhet i att investera i solceller. Här har vi nu en lösning säger Jonas Weissglas, Marknadschef på EnergiEngagemang

Därför lanserar EnergiEngagemang och Solare Nordic nu ytterligare en tjänst där fastighetsägaren tjänar pengar på att hyra ut taket istället för att få billig el som ersättning.

– Det innebär att vi hyr taket, etablerar solcellsanläggningen och sedan driver den. Vi ordnar också med nätanslutning så att elen säljs ut på nätet. Fastighetsägaren behöver inte göra någonting utan kan bara glädjas åt avkastningen på sitt tidigare så outnyttjade tak, säger Fredric Blommé Sekund.

Tjänsten påminner om solcellsetableringar på mark, men med fördelen att man slipper miljö- och tillståndsprövningar. I vissa fall kan det dock behövas bygglov.

Nya EU-krav skyndar på

Andra fördelar med både Sol-som-tjänst och den nya Hyr-ut-ditt-tak-tjänsten är att solcellssatsningen kan ge möjligheter till gröna lån i och med att det är en energibesparande investering. I och med EU:s taxonomi kan den även användas i företagets redovisning och sammanfattningsvis ökar värdet på fastigheten.

– Intresset för upplägget har varit stort och det lär bli ännu större nu. EU-parlamentet har nyligen enats om att implementera nya regler om obligatoriska solcellsinstallationer på nya byggnader som ska börja implementeras redan 2026 och framåt, säger Fredric Blommé Sekund.

– Initialt var tanken är att minska EU:s beroende av rysk gas men beräkningarna visar att solcellerna skulle kunna ge mer energi än vad all gasproduktion ger i dag och därmed också väsentliga miljömässiga vinster.

Men anläggningarna måste fortfarande finansieras.

– Även i det här fallet är vi en bra lösning. Fastigheten får solceller på taket, men byggnationen som helhet blir inte dyrare. Och vill fastighetsägaren köpa loss anläggningen efter hyresavtalets slut, finns den möjligheten också. Vårt mål är alltid att vara flexibla och göra det som är bäst i varje enskilt fall.

EXTERN LÄNK: Läs mer: Stora och många tak ger stor potential