Annons
Innehåll från EnergiEngagemang

Nu växer solcellerna i den svenska skogen: “Ger helt annat kassaflöde”

Intresset ökar för att anlägga solcellsanläggningar mitt inne i skogen. Ett skäl är att det finns gott om tillgängliga ytor. Ett annat är att markägarna kan få fler intäktsben och möjligheten till högre avkastning än vad ett skogsbruk ger.

Utnyttja din mark till en solcellspark

Många av solcellsparkerna i Sverige byggs på åkermark trots att marktypen utgör en relativt liten del av av landets yta. Något som det däremot finns mycket av är skog – och där är potentialen stor, konstaterar Oskar Molin som är projektutvecklingschef på EnergiEngagemang.

– Det är visserligen lite mer tekniskt utmanande att påla i skogsmark än på en åker, men med tanke på hur stort behov det finns av ny och ren energiproduktion hoppas jag att fler ska börja se potentialen som skogen erbjuder, säger han.

Han lyfter fram att det finns flera saker som talar för att skogsmark och solcellsparker är en stark kombination. Bland annat stämmer livslängden på solceller väl överens med skogens långa växtcykler. En solenergipark har en ekonomisk drifttid på minst trettiofem år.

– Den långsiktigheten kan vara svår att få in i åkermark, men passar väl ihop med hur skogsägare planerar sin verksamhet. Samtidigt ger solceller markägaren ett helt annat kassaflöde än vad skogsbruk ger, säger han.

Skapar fler intäktsben

Dessutom ger parkerna ett ekonomiskt nyttigt komplement till skogsägarens övriga verksamheter, eftersom de inte kräver någon större investering utan kan byggas med arrendeavtal.

– Att arrendera marken till en solcellspark ger en betydligt högre avkastning än vad skogen ger. Dessutom blir kassaflödet jämnt över året istället för att det kommer en klumpsumma vid slutavverkningen. Man får alltså fler ben att stå på och jämnar ut intäkterna över åren.

För att avgöra om ett skogsskifte kan passa för ändamålet behöver man titta på både läge, topografi och eventuella miljö- och kulturvärden.

– Men allt sådant tar vi hand om. Vi sköter även hela tillståndsprocessen med myndigheterna och kontakten med nätbolagen för att utreda anslutningsmöjligheterna.

Oskar Molin räknar med att det i snitt tar omkring fem år från ett första samtal med markägaren till det att projekteringen är klar och parken kan börja byggas.

– Själva byggnationen går ganska fort. Det är tillståndsprocessen och kontakten med nätbolagen som tar lång tid. Men vi påbörjar aldrig några åtgärder på marken förrän allt är klart. Markägaren kan också vara trygg med att vi aldrig kommer begära att de avverkar något förrän alla tillstånd är klara.

Rätt ersättningsmodell för varje fall

När parken väl är igång fortsätter EnergiEngagemang att ta hand om service och skötselavtal. Hur själva ersättningen ser ut varierar från fall till fall.

– Det finns alltid möjlighet att komma överens om detaljerna i ersättningsnivån. Vissa markägare vill ha ett fast arrende per hektar och år för att säkert veta vad intäkten blir, en del vill ha direktavkastning på parkens intäkter, medan andra vill ha ett elavtal. Det viktiga är att veta att det finns flera olika modeller, och att vi gärna hjälper till att hitta det som passar bäst i varje enskilt fall, säger Oskar Molin.

Utnyttja din mark till en solcellspark