Annons
Innehåll från EnergiEngagemang

SkiStar om solcellssatsningen: “Redan på våren får vi riktigt bra siffror”

Foto: Ola Matsson

SkiStar inleder nu en storsatsning på solceller – och Lindvallen i Sälen är först ut. Men fjällturismbolaget har redan planer på en större utbyggnad. – Vi använder mycket elektricitet i vår drift och det här är en del i vår strategi att bli mer självförsörjande, säger hållbarhetschefen Fanny Sjödin.


Läs mer om solceller här.

Säg SkiStar och de flesta tänker på snö och skidåkning i fjällen. Vad många inte tänker på är att en fjällanläggning kräver mycket elektricitet, såväl till fastigheter som till att producera snö. Särskilt eftersom bolaget nu även satsar på verksamhet året runt. Som ett led i sin hållbarhetsstrategi har koncernen därför sett över olika alternativ med målet att gå från elkonsument till att även bli elproducent.

Nu har bolaget bestämt sig för att satsa på solceller.

– Det finns fördomar om att vi som verkar i norra Sverige inte skulle kunna producera solel och visst finns det några månader per år när produktionen blir minimal. Men redan i slutet på mars får vi riktigt bra siffror, eftersom snön på marken skapar reflektioner som ger en positiv effekt, säger Fanny Sjödin.

Rätt investering på rätt plats

När de började fundera på alternativet hade SkiStar själva identifierat ett antal byggnader de tänkte skulle passa bra för solceller. Men för att få en grundligare analys vände de sig till solenergiföretaget EnergiEngagemang.

– Solcellsmarknaden känns som en riktig cirkus just nu, men vi hade fått kontakt med EnergiEngagemang via rekommendationer och hade hört att de är riktigt bra att ha att göra med, säger Stefan Andersson som är projektledare på Skistar.

EnergiEngagemang säljer och utvecklar solenergianläggningar och energilager. De erbjuder även tjänsten Solvision, som i samarbete med kunden gör en grundläggande analys av behov, framtidsutsikter och återbetalningen. Syftet är att kunden ska vara säker på att rätt investering görs, på rätt plats, och i rätt tid.

– Vi har pratat ihop oss under möten och de har varit i Sälen och tittat på anläggningen, säger Stefan Andersson.

Flerårig plan för solceller

Det är inte bara de olika takens eventuella potential som har utvärderats.

– Vi har också diskuterat framtiden, om hur vi tänker kring elektrifiering överlag och om vilka fastigheter som förbrukar mest el. Vi har planer på fler elektrifierade fordon i driften framöver. Det är också en viktig faktor för var vi ska placera våra solceller. Det räckte att våra kontaktpersoner från EnergiEngagemang gick omkring på anläggningen så såg de möjligheter vi aldrig hade tänkt på själva, säger Fanny Sjödin.

Diskussionerna har mynnat ut i att EnergiEngagemang har tagit fram en flerårig projektplan för SkiStar. Första insatserna görs i Sälen. Men planen är att i olika steg ta arbetet med solceller vidare till koncernens övriga anläggningar och att på sikt kanske även bygga solcellsparker på mark.

– Det har varit en väldig trygghet att ha med EnergiEngagemang i det här arbetet, för de har verkligen sett till helheten, samtidigt som de har kunnat svara på frågor om allt från högsta strategiska nivå ner till små byggnadstekniska detaljer, säger Fanny Sjödin.

Stefan Andersson håller med.

– Vi är specialister på vår verksamhet medan de är specialister på sitt område. Tillsammans har vi kunnat få till en riktigt bra strategi. Över huvud taget har de visat på både kunskap och transparens, och jag upplever att de har varit intresserade av att göra gedigna analyser istället för att bara försöka sälja så mycket som möjligt.

Ta kontroll över din elkostnad med hjälp av solenergi – läs mer om EnergiEngagemang här.