Annons
Innehåll från Arbetsförmedlingen

Hittade rätt kompetens via nystartsjobb: ”Fler borde nappa på det här”

Rätt kompetens inom lantbruk, bygg och djurhållning är en bristvara. Claes Lundblad som driver Grinda säteri hittade rätt personer via nystartsjobb.
 – Det fattas ju folk inom i stort sett alla bygg- och hantverksyrken så jag tänker att fler borde nappa på det här, säger han.

Hitta rätt medarbetare med nystartsjobb

Tekle Haile och Kahasay Mrach bär ut virke ur en lada till en flakbil när vi anländer till Grinda, strax utanför sörmländska Malmköping. Tekle Haile har jobbat på gården i fem år och sökte jobbet på egen hand. 

Det började med ett nystartsjobb, det vill säga en vanlig anställning men där arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen för att anställa någon som varit utan jobb en längre period eller är nyanländ. 

Innan han efter två år fick fast jobb gick Tekle Haile som nystartsjobbare sida vid sida med en av gårdens mannar och lärde sig språket, byggnadsteknik, maskinerna, skogsbruk och djurhållning. 

– Det var jättebra för språket och även om jag har erfarenhet av lantbruk behöver man också ny kunskap, vi jobbar med avancerade maskiner, säger han.

Skickliga med röjsåg

Och det krävs kunskap för att jobba på Grinda säteri. Här finns över 120 nötdjur, en konferensanläggning, glasstillverkning och kafé. Dessutom finns många hektar åkermark och skog som ska brukas och hållas efter.

– Vi tar även uppdrag och röjer skog åt andra och många kunder är imponerade av hur snabba och skickliga Tekle Haile och Kahasay Mrach är med röjsågarna i terrängen, säger Claes Lundblad.

Byggde padelbana

För inte så länge sedan byggde de även en padelbana i en av ladorna som numera utgör ytterligare en inkomstkälla för företaget. Det kunnande inom byggteknik som de har fått under tiden på Grinda var till stor nytta.

– Vi behöver ju folk och många av dem som kommer till Sverige har ju den här bakgrunden med kunnande inom hantverksyrken, kanske mer än vad vi svenskar själva har. Hos mina nya medarbetare finns en grund som vi bygger på, säger Claes Lundblad.

Tekle Haile och Kahasay Mrach

Nu har Kahasay Mrach varit på gården i närmare två år som nystartsjobbare och Tekle Haile har rollen som mentor för honom. Claes Lundblad menar att mentorskapet har stor betydelse.

– Vi är många som jobbar här och det underlättar när någon ska läras upp. Men det är också viktigt att det finns en mentor.

Vill anställa fler

Claes Lundblad har kunnat skräddarsy sina anställdas kompetens för att passa verksamheten. Han siktar nu på att anställa ytterligare en person med nystartsjobb. Det finns såklart utmaningar, inte minst med språket om personen kommer från ett annat land.

– Jag kan förstå om många tänker att tiden inte räcker till för att lära upp någon men det betalar sig i längden. Det kan krävas tid att skola in men ersättningen man får som arbetsgivare vid nystartsjobb täcker ju också upp för det. Och det handlar ju inte bara kronor och ören. Man får veta hur det är i en annan del av världen.

Testa och hitta rätt

Claes Lundblad rekommenderar gärna nystartsjobb till andra arbetsgivare som har svårt att hitta rätt medarbetare.

– Det finns inga tvång och man väljer själv. Det är en prövotid för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Båda har ju möjlighet att hoppa av om det inte skulle fungera, säger han.

Hitta rätt medarbetare med nystartsjobb

Fakta om nystartsjobb

• Nystartsjobb är ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen som betalas ut till arbetsgivare som anställer en person som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid, eller är nyanländ i Sverige.

• Ersättningen motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.

• Nystartsjobb fungerar som en helt vanlig anställning och kan vara både tillsvidare och visstid, på heltid eller deltid.

• Både arbetsgivaren och personen som ska anställas måste uppfylla vissa krav innan Arbetsförmedlingen kan bevilja en ansökan om nystartsjobb.

Läs mer om nystartsjobb