Annons
Innehåll från Arbetsförmedlingen

Så får kommunen ut långtidsarbetslösa i arbete

I Ronneby kommun är nystartsjobb en viktig åtgärd för att få ut långtidsarbetslösa i arbete. På köpet har de kunnat ge verksamheter på landsbygden en hjälpande hand. – Det handlar mycket om att matcha rätt person med rätt jobb. Och att sedan stötta dem längs vägen och vara lite kreativ, säger Magnus Abrahamsson, arbetsgivarcoach på Ronneby kommun.

Hitta rätt medarbetare med nystartsjobb

Ronneby kommun har jobbat med nystartsjobb via Arbetsförmedlingen i flera år. Från början innebar det främst om att ordna jobb till långtidsarbetslösa inom skola, vård och omsorg. Men när pandemin slog till våren 2020 förändrades förutsättningarna. 

– Restriktioner gjorde att vi inte alls kunde skapa lika många jobb inom förvaltningarna, så vi blev tvungna att tänka om och kom på att vi istället kunde vända oss till verksamheter och föreningar ute på landsbygden. Många hade det tufft under pandemin och på det här viset kunde vi hjälpa dem samtidigt som vi gav nyanlända och långtidsarbetslösa en chans att komma ut på arbetsmarknaden, säger Magnus Abrahamsson.  

Matchar och coachar  

Gensvaret blev stort och Ronneby kommun tecknade avtal med sex övergripande organisationer som i sin tur har flera företag eller föreningar som medlemmar; Blomstrande Bygden, Biosfärområde Blekinge Arkipelag, Bygd i Samverkan, Hoby If, Ronneby Golfklubb och Leråkra Golfklubb.

– Upplägget innebar en kort inledande praktik där båda parter fick känna av om det fungerade. Om det gjorde det skrev vi ett avtal på en sex månaders anställning med stöd från nystartsjobb, säger Magnus Abrahamsson.  

En framgångsfaktor har varit en noggrann matchning och att medarbetarna på kommunens arbetsmarknadsenhet coachar såväl arbetsgivare som långtidsarbetslösa. 

– Det handlar mycket om att hitta rätt person till rätt jobb och inte bara placera ut personer där det finns plats. Därför träffar vi både de arbetslösa och arbetsgivarna innan. Sedan coachar vi båda parter längs vägen. Om det uppstår frågor eller problem lyfter vi dessa och försöker hitta lösningar tillsammans.

Ögonöppnare för breddad rekrytering 

Satsningen tillsammans med landsbygdens företag och föreningar blev väldigt lyckad. Totalt fick 117 personer nystartsjobb inom olika verksamheter. Cirka 35 procent har även fått förlängd anställning eller gått vidare till studier efteråt. 

Även om inte alla kunde få förlängd anställning – ofta på grund av att verksamheten var säsongsbetonad – så betyder sex månader med nystartsjobb att de kommer in på arbetsmarknaden, vilket gör det lättare att gå vidare i arbetslivet. De har fått erfarenhet, nya kontakter och inte minst, bättre självförtroende. I flera fall har Magnus Abrahamsson och hans kollegor också kunnat matcha personer vidare till nya anställningar. 

Samtidigt har arbetsgivarna fått stöd under en kritisk period. Resultatet har blivit att Ronneby kommun klarade pandemi bättre än de flesta andra kommuner i landet, de placerade sig på tionde plats bland dem som har klarat korttidsarbetslösheten bäst.

– Många företag och föreningar har också fått upp ögonen för att rekrytera människor med annan bakgrund och erfarenhet. Nu tänker de bredare i sin rekrytering.

I dag försöker Ronneby kommun dessutom hitta lösningar för flera av verksamheterna som bara behöver arbetskraft under delar av året. 

– Till exempel kan en campingplats samarbeta med ett företag inom till exempel fastighet, så att den anställda kan jobba sommarhalvåret på campingen och vinterhalvåret med fastigheter, till exempel snöskottning. Man måste vara lite kreativ, säger Magnus Abrahamsson.

– Vi vill också vidareutveckla de resultat vi har fått fram, genom att göra en förstudie och för att få en bättre förståelse för de arbetsmarknadsutmaningar som finns på landsbygden.

Räkna ut preliminär ersättning vid anställning med nystartsjobb

Fakta om nystartsjobb

• Nystartsjobb är ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen som betalas ut till arbetsgivare som anställer en person som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid, eller är nyanländ i Sverige.

• Ersättningen motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.

• Nystartsjobb fungerar som en helt vanlig anställning och kan vara både tillsvidare och visstid, på heltid eller deltid.

• Både arbetsgivaren och personen som ska anställas måste uppfylla vissa krav innan Arbetsförmedlingen kan bevilja en ansökan om nystartsjobb.

Läs mer om nystartsjobb