Annons
Innehåll från Arbetsförmedlingen

Så får entreprenören Roland tag på nya skogsarbetare

Roland Eklund i skogen med några av sina anställda. Från vänster: Keawalin Chiangkaew, Tekle Brhane, Roland Eklund, Merhawi Hidray, Charles Luwaga.

Skogsentreprenören Roland Eklund fick för några år sedan svårt att hitta arbetskraft.
Han tog kontakt med Arbetsförmedlingen i Piteå och anställer numera varje år mellan tio och tjugo nyanlända.
– De är ambitiösa och positiva. Det känns bra att jag får vara med och ge dem deras första yrkesutbildning och jobb i Sverige, berättar Roland.

Läs mer om hur du kan anställa tex nyanlända eller långtidsarbetslösa med stöd från Arbetsförmedlingen

Skogsentreprenören Roland Eklund i Piteå har jobbat med skogsplantering i över 15 år. Men för några år sedan saknades plötsligt arbetskraft. De skolungdomar som brukade vara basen i hans personalgrupp kunde inte längre börja i slutet på maj som de brukade. Sommarlovet hade blivit kortare och möjligheterna att jobba med skogsplantering blev sämre för tonåringarna.

Har rekryterat 49 nyanlända

Tillsammans med Hannah Degerman på Arbetsförmedlingen i Piteå startades ett nytt projekt – och 2015 började Roland i stället anställa nyanlända. Anställningarna är resultatet av ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Luleå och matchningsenheten på Piteå kommun, där Hannah Degerman nu jobbar.

På fem år har 49 utrikesfödda rekryterats till Roland Eklunds planteringsföretag. Många har kommit till Sverige från länder som Eritrea och Afghanistan. Idag har alla utom en kommit in på arbetsmarknaden och kunnat gå vidare till andra jobb.

Nästan alla av de Roland rekryterat genom åren har kommit in på arbetsmarknaden och fått andra jobb.

”Tar emot dem på bästa sätt”

Lena Remahl, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Region Nord, tycker att Roland Eklund tagit emot Arbetsförmedlingens kunder på bästa sätt:

– Han ger dem både en allmän introduktion till arbetslivet och en kortare utbildning för att få arbeta som skogsplanterare. Sedan åker han även och hämtar upp de anställda varje dag och har en egen tolk för de som behöver den tjänsten, säger hon.

Bidrar till att skogsplanterarna får nya jobb

När säsongsarbetet i skogen är över gör Roland Eklund en beskrivning av varje anställds prestationer och särskilda kompetens och lämnar över en sammanställning till Piteå kommuns matchningsenhet.

– Det har bidragit till att de tidigare planterarna idag arbetar inom till exempel handel, vård, livsmedelsproduktion, träindustri, bygg och anläggning, städ, restaurang och skolkök, berättar Hannah Degerman.

Skogsplantering utanför Piteå, 2021, Juni.

Drivkraft: Se och utveckla individer

Roland Eklunds intresse för att se och försöka utveckla individer har blivit hans drivkraft.
– Vi vet vilken ryggsäck de har med sig när de har flytt från ett krigsdrabbat land. Ändå har de denna glädje. Jag tycker verkligen att det är kul att arbeta med de nyanlända, säger Roland Eklund – som nyligen utsetts till ambassadör för integrationsarbete i sin hemkommun av LRF och integrationsprojektet Nya Nätverk.

Läs mer om hur du kan anställa nyanlända, unga, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättningar med stöd från Arbetsförmedlingen