Annons
Innehåll från EnergiEngagemang

Nu ska solenergi driva fabriken: “Säkrar ett lågt elpris”

Nästan 130 000 ton. Så mycket foder till nöt, gris och får producerar Vallberga Lantmän årligen vid sin högteknologiska fabrik. Det drar mycket el – både på sommaren och vintern. Snart färdigställs en första solcellspark i direkt anslutning till fabriken.

Solceller på mark – snabb och enkel installation

Vallberga Lantmän är ett lantbrukskooperativ som bildades redan 1904 och idag ägs av omkring 900 medlemmar. Deras foderfabrik i södra Halland är en av Sveriges mest moderna. Elbehovet är stort.

– Det är en energiintensiv verksamhet. Vi har många kvarnar och pelletspressar, så vi gör av med en hel del el varje år, säger vd:n Jörgen Karlsson.

Samtidigt är elförbrukningen relativt jämn över året – inklusive sommarhalvåret då solinstrålningen är som störst. Därför började Vallberga Lantmän att för ett antal år sedan se över möjligheterna att installera solceller. Då var emellertid elpriserna alltför låga för att investeringen skulle gå att räkna hem. Men sommaren 2021 var situationen en helt annan.

Säkrar ett lågt elpris

Elpriserna var då visserligen fortfarande låga. Men risken för att de skulle stiga hade ökat, samtidigt som priserna på solceller hade gått ner kraftigt.

– Då bestämde vi oss för att nu kör vi. Solenergi är ett sätt för oss att säkra ett lågt elpris, samtidigt som det är trevligt att bidra till förnyelsebar energiproduktion.

Men det blev inte aktuellt att lägga solcellerna på taket av något av fabrikens många byggnader. Solceller har en lång livstid, och eftersom fabrikens byggnader är relativt gamla var det osäkert hur länge de skulle finnas kvar i verksamheten. Dessutom skulle taken i flera fall inte klara av att bära upp solceller.

– Dessutom räckte inte takytan till den effekt vi ville ha. Så placering på taken fungerade inte för oss, säger Jörgen Karlsson.

Tas i drift i maj

Lösningen blev istället att bygga en solcellspark nere på marken med hjälp av solenergiföretaget EnergiEngagemang. I närheten av en dagvattendamm vid fabriken fanns en outnyttjad yta som räckte till den effekt som behövs för Vallberga Lantmäns verksamhet. Såväl kommunen som länsstyrelsen har gett grönt ljus och i maj 2023 kommer parken att tas i drift. Totalt kommer den att kunna producera upp till 500 000 kWh per år.

– Eftersom vi har så jämn förbrukning över året kommer vi att använda oss av nästan hundra procent av den produktionen. Solcellerna kräver väldigt lite skötsel och underhåll så därför får vi ett elpris som vida understiger det vanliga. Med facit i hand är det verkligen helt rätt beslut.

Jan Axelson, som är projektledare på EnergiEngagemang är den som har ansvarat för projektet. Han tycker att det varit kul att jobba med en kund som är så engagerad.

– De har under en längre tid velat satsa på solceller men inte kunna hitta en passande takyta. Genom att utnyttja en markyta som inte kunnat användas för annat har man skapat en produktionsanläggning som kommer att att bidra med många fördelar i Vallbergas verksamhet. Solcellsanläggningen är ansluten direkt till fabrikens högspänningsanläggning och elen som kommer att produceras kommer att användas direkt i produktionen då spannmålshanteringen är i full gång under perioden då solen lyser som starkast, säger han.

Samtidigt som Vallberga Lantmän har installerat solceller har de också bytt ut sin gaseldade panna mot en pelletspanna. Under det kommande året är planen att ägna mycket tid åt energieffektivisering.

– Pelletsen kommer från skogar i Halland. Så nu blir vår energiproduktion verkligen lokal. Hållbarhetsfrågan är inget man kan blunda för. Även om det är tråkigt med höga elpriser leder de till att investeringar i förnybar energi blir lönsamma. Jag tror att de höga priserna är här för att stanna – så jag ångrar bara att vi inte tog beslutet att skaffa solceller ännu tidigare.

EnergiEngagemang – solenergi som lönar sig