Annons
Innehåll från EnergiEngagemang

Skolan som drivs av solenergi – “behöver bidra med vad vi kan”

På Arenaskolan i Linköping har fastighetsbolaget Botrygg satt upp solceller som en del i företagets ambition att halvera sitt klimatavtryck till 2030. – Miljön och klimatet är den viktigaste anledningen, men vi ser många fler fördelar än så, säger Elias Khori på Botrygg.

Utnyttja ditt tak för att göra el genom solceller

För flera år sedan fattade Botrygg beslutet att företaget ska halvera sitt klimatavtryck till 2030 och vara klimatneutrala till 2040.

– Samhället har satt upp det här målet, och vårt bolag är en del av samhället. Om Sverige ska nå det här målet behöver vi bidra med vad vi kan, förklarar kvalitets- och projektansvarige Elias Khori.

Botrygg är ett familjeägt bolag som bygger och förvaltar både bostäder, främst hyresrätter, och samhällsviktiga byggnader som till exempel vårdboenden och skolor. Och det var just på en skola som Botrygg placerade sina första solceller.

– Eftersom vi är ett byggbolag kommer våra största koldioxidutsläpp från material och transporter under tiden som en fastighet byggs, men också från förvaltningen i form av till exempel uppvärmning och elförbrukning. Eftersom skolor har sin största energikonsumtion under dagtid när solen skiner, ville vi undersöka om inte solceller kunde vara ett bra sätt att minska de utsläppen.

Solceller sågs som ett bra val av fler skäl än så.

– Vi får mer egenproducerad el, vi får bättre energiklass på fastigheten, vi kan få bättre finansiering i form av gröna lån och samtidigt kan vi avlasta elnätet.

Att Botrygg valde att starta med just Arenaskolan berodde mycket på att skolan har ett bra tak som inte kommer att kräva underhåll på länge, samtidigt som det ligger bra till vad gäller väderstreck.

– Dessutom har vi ett avtal med Linköpings kommun om att det är vi som står för elen till skolan, vilket inte är så vanligt, men det gör det till en mycket bättre affär för både oss och kommunen.

Även om Botrygg som byggföretag är vana vid att uppföra konstruktioner valde man i det här fallet att anlita en specialist på solceller. Ett av de företag som fick frågan var EnergiEngagemang som har en stark lokal närvaro i Linköping.

– De var inte billigast, men de var rimligast. När andra företag har tittat på vårt fastighetsbestånd har de velat sätta solceller på allt. Men EnergiEngagemang sa nej till en hel del eftersom de bedömde att solceller där inte skulle ge någon vinst till vare sig oss eller miljön. Vi tyckte att det kändes mer ärligt och genuint.

Linus Hilke, som är projektutvecklare på EnergiEngagemang förklarar:

– I och med att en solcellsanläggning ska sitta uppe i minst 30 år, är det viktigt att taket är i bra skick när vi gör installationen. På en del av taken var det tydligt att de behövde renoveras innan de kunde bli aktuellt att sätta dit solpaneler. På ett par andra tak var det en skuggningar som gjorde att de valdes bort

I juni förra året stod så anläggningen på Arenaskolan klar. Därefter har EnergiEngagemang fått i uppdrag att bygga ytterligare fyra anläggningar åt Botrygg, samtidigt som Linus Hilke har utvärderat det befintliga fastighetsbeståndet.

– Nu ska vi sätta solceller där det passar, och vi har även en plan att vi ska placera solceller på all nyproduktion, så länge som vi bedömer att det är effektivt. Vi strävar efter att som minst uppnå energiklass B och i det arbetet är solceller en viktig pusselbit, säger han.

Utnyttja ditt tak för att göra el genom solceller